Wapenbrief

door Wolterus G.H. van der Avoort

In de 16e eeuw waren twee van mijn voorouders (Michiel Mercelis en zijn zoon Jan Michiel Mercelis van der Avoirt) schepen van Ginneken en gebruikten in hun functie ieder een zegel. Deze twee zegels, een rooster en een Franse lelie, wilde ik opnemen in het schild van het te registreren wapen.

Om dit mogelijk te maken diende ik een stamreeks in te leveren waaruit de rechtstreekse afstamming bleek van deze twee voorouders en ondergetekende. Natuurlijk vergezeld van de nodige bewijsstukken.

Wapenbrief familie van der Avoort

Zegel van Michiel Mercelis van der Avoirt, Een schepenbrief, gedateerd 18 juli 1553 is door hem gezegeld. In dit zegel komt de figuur voor van een rooster.

Wapenbrief familie van der Avoort

Zegel van Jan Michiel Mercelis van der Avoirt, de zoon van bovengenoemde Michiel Mercelis. Zijn zegel toont in het schild een Franse lelie en heeft een onleesbaar randschrift. Aan de originele akte d.d. 5 maart 1597 is dit zegel te bewonderen.

Bij mijn aanvraag tot registratie heb ik ook het verzoek gedaan om in het schild symbolisch onze familienaam “van der Avoort” te verwerken door middel van een of meer golvende dwarsbalken.
Dit op grond van het feit, dat de naam van der Avoort een afleiding is van “voorde” , een doorwaadbare plaats in een waterloop. De kleur van de golvende dwarsbalk zou heraldisch blauw moeten worden.

Na goedkeuring van de bewijsstukken door de Heraldische Commissie van de N.G.V. en in overleg met een heraldische tekenaar is onderstaand familiewapen geregistreerd onder no. 2009/149 ten name van Wolterus G.H. van der Avoort en zijn naamdragende nakomelingen.
De gekozen wapenspreuk duidt op vriendschap binnen de familie.