Historische verhalen

Gerrit Hoffman (1921-1945/1946)

Geboren in een van de moeilijke na-oorlogse jaren van de Eerste Wereldoorlog (1921), groeide hij op aan de Da Costakade no. 57 in Amsterdam.

Adriaen van Campen (?/1787)

Niet alleen in onze tijd, maar ook reeds 2 eeuwen geleden was criminalitiet een verschijnsel in de maatschappij, dat de gemoederen van burger en overheid bezig hield. Dit blijkt o.a. uit het volgende vonnis van de Schepenbank van Breda, gewezen d.d. 11 april 1787*. Ik werd attent gemaakt op dit vonnis, omdat hierin de naam van een mijn voorouders werd genoemd, nl. Michiel van der Avoirt uit Bavel.

Joanna Maria van der Avoort (1787-1850)

Joanna Maria werd geboren in het najaar van 1787 in Baarle Nassau en is op 12 november 1850 in Baarle-Hertog overleden en in de kerk van de H. Remigius bijgezet.

Martinus van der Avoird & Elisabeth Pijnenburg 1685-1716

De levensgeschiedenis van Martinus van der Avoird en Elisabeth Pijnenburg 1685-1716.

Rombout van der Avoirt (1651-1729/1730)

Hij groeide op in een gezin van 9 kinderen. Één van zijn broers overleed op zeer jonge leeftijd, zijn vader stierf toen hij nauwelijks één jaar oud was.

De gebroeders Adrianus Michiel en Jan Michiel van der Avoirt (tijdsbeeld tussen 1610-1663)

De levensperiode van de gebroeders Adriaen en Jan van der Avoirt was niet de gemakkelijkste in de vaderlandse geschiedenis. De Tachtigjarige Oorlog (1568-1648) woedde in volle hevigheid in Brabant, de thuisbasis van de van der Avoirt’s was maar wat vaak het kind van de rekening.

Niclaes Joannis van der Avoirt (~1590-1620)

Over onze voorouder Niclaes Joannis van der Avoirt, werd naar schatting rond 1590 in Ginneken of Bavel geboren. Zijn overlijdensdatum is wel met zekerheid bekend , omdat het begraafboek van Bavel deze op 4 februari 1620 vermeldt.

Historische en economische achtergrondinformatie

Een woelig tijdsbestek uit de geschiedenis van onze voorouders 1550 en 1850.