Gerrit Hoffman

Wapenbrief familie van der Avoort

Geboren in een van de moeilijke na-oorlogse jaren van de Eerste Wereldoorlog (1921), groeide hij op aan de Da Costakade no. 57 in Amsterdam.

Na de lagere school doorlopen te hebben, behaalde hij zijn einddiploma gymnasium in 1939 en ging vervolgens tandheelkunde studeren.

In hetzelfde jaar brak op 3 september de Tweede Wereldoorlog uit en ruim eem half jaar later werd Nederland onder de voet gelopen door de Duitsers.

In 1942 moesten alle studenten een zgn. loyaliteits-verklaring tekenen, hetgeen Gerrit weigerde. Verder studeren werd daardoor onmogelijk en hij kwam als kantoorbediende terecht op het Gewestelijk Arbeids-bureau in Amsterdam. Dit bureau moest voor de bezetters oa. de "Arbeitseinsatz" ten behoeve van de oorlogsindustrie in Duitsland organiseren.

In deze funktie heeft hij op grote schaal de tewerk-stelling van arbeiders in Duitsland gesaboteerd en daardoor vele mensen een gedwongen verblijf in dit land kunnen besparen. Daarnaast heeft hij arbeiders, die voor tewerkstelling op straat opgepakt waren, met valse papieren een vrijstelling verschaft en in vrijheid doen stellen.

Op 14 september 1944 moesten alle mannelijke Amsterdammers in de leeftijd tussen 17 en 40 jaar zich melden voor tewerkstelling in Duitsland. In januari 1945 werd de leeftijd verruimd tot 60 jaar.

Doordat het G.A.B. door de Duitsers tot uitvoering van deze dwangmaatregelen werd verplicht, ontstond er een levensgroot konflikt tussen de leiding van het G.A.B. aan de ene kant en de leider van de "Deutsche Dienststelle" aan de andere kant. Toen er geen ambtenaren bereid bleken aan de deportatie mee te werken, werden er een aantal door de SS. aangezocht. Op één na waren dit allemaal N.S.B-ers. Zes van hen werden door de illigaliteit geliquideerd, waarop de Grüne Polizei hun werkzaamheden voortzette. Door hetzelfde ondergrondse verzet werden enige schoolgebouwen, die als aanmeldingspunt dienden, in brand gestoken of door springstof vernield, o.a de Spieghelschool aan de Marnixstraat en de Emmaschool aan de Passeerdersgracht.

De represailles tegen het liquideren van een aantal collaborateurs en de aanslagen op aanmeldingslokalen waren verschrikkelijk.

Op 10 januari 1945 werden 17 ambtenaren van het G.A.B. gearresteerd. Elf van hen stierven op 18 januari daaropvolgend om 17.15 uur voor het vuurpeleton bij de ringspoorbaan aan de Amsteldijk (Rozenoord). Gerrit Hoffman was één van hen.

In de jaren 1945/1946 werd de herbegrafenis van zijn stoffelijk overschot en dat van zijn lotgenoten op de Eerebegraafplaats te Bloemendaal, voorbereid en voltooid.